Đọc Báo Vẹm

Đọc Báo Vẹm 344 - Doc Bao Vem 344Chương trình đọc báo vẹm số 344 ,ra ngày 28/10/2013 . Được phát trên đài truyền hình Quê Hương.Do 2 chú Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi thực hiện.

[Read More...]


Đọc Báo Vẹm 344 - Phần 1Chương trình đọc báo vẹm số 344 phần 1 ,ra ngày 28/10/2013 . Được phát trên đài truyền hình Quê Hương.Do 2 chú Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi thực hiện.

[Read More...]


Đọc Báo Vẹm 343 - Doc Bao Vem 343Chương trình đọc báo vẹm số 343  ,ra ngày 21/10/2013 . Được phát trên đài truyền hình Quê Hương.Do 2 chú Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi thực hiện.

[Read More...]


Đọc Báo Vẹm 342 - Doc Bao Vem 342Chương trình đọc báo vẹm số 342  ,ra ngày 14/10/2013 . Được phát trên đài truyền hình Quê Hương.Do 2 chú Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi thực hiện.


[Read More...]


Đọc Báo Vẹm 342 - Phần 1Chương trình đọc báo vẹm số 342 phần 1 ,ra ngày 14/10/2013 . Được phát trên đài truyền hình Quê Hương.Do 2 chú Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi thực hiện.


[Read More...]


Đọc Báo Vẹm 341 - Doc Bao Vem 341Chương trình đọc báo vẹm số 341  ,ra ngày 7/10/2013 . Được phát trên đài truyền hình Quê Hương.Do 2 chú Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi thực hiện.


[Read More...]


Đọc Báo Vẹm 340 - Doc Bao Vem 340Chương trình đọc báo vẹm số 340  ,ra ngày 30/9/2013 . Được phát trên đài truyền hình Quê Hương.Do 2 chú Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi thực hiện.

[Read More...]


 

Overview

Đọc báo vẹm được phát sóng trên đài truyền hình quê hương , thành phố san jose ,vào mỗi thứ 2 hàng tuần ,và sẽ lên youtube vào thứ 3 của ngày hôm sau.Mời các bạn đón xem trên kênh của chúng tôi.Chương trình đọc báo của nhà nước nhưng qua phân tích trên một góc độ khác ,không kém phần thuyết phục,của 2 chú Hoang Tuấn và Nguyên Khôi.Chương trình không những đem lại tiếng cười cho mọi người mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn tình hình văn hoá chính trị ,giáo dục trong nước
Return to top of page Copyright © 2013 | Đọc Báo Vẹm | Using template Titan | Google