Đọc Báo Vẹm

0 Đọc Báo Vẹm 356Chương trình đọc báo vẹm số 356 ra ngày 20/1/2014 . Được phát trên đài truyền hình Quê Hương.Do 2 chú Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi thực hiện.


[Read More...]


0 Đọc Báo Vẹm 355Chương trình đọc báo vẹm số 355 ra ngày 13/1/2014 . Được phát trên đài truyền hình Quê Hương.Do 2 chú Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi thực hiện.
[Read More...]


0 Đọc Báo Vẹm 354Chương trình đọc báo vẹm số 354 ra ngày 6/1/2014 . Được phát trên đài truyền hình Quê Hương.Do 2 chú Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi thực hiện.


[Read More...]


0 Đọc Báo Vẹm 353Chương trình đọc báo vẹm số 353 ra ngày 30/12/2013 . Được phát trên đài truyền hình Quê Hương.Do 2 chú Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi thực hiện.

[Read More...]


0 Đọc Báo Vẹm 352Chương trình đọc báo vẹm số 352 ra ngày 23/12/2013 . Được phát trên đài truyền hình Quê Hương.Do 2 chú Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi thực hiện.


[Read More...]


1 Đọc Báo Vẹm 351Chương trình đọc báo vẹm số 351 ra ngày 16/12/2013 . Được phát trên đài truyền hình Quê Hương.Do 2 chú Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi thực hiện.

[Read More...]


0 Đọc Báo Vẹm 351 - Phần 1Chương trình đọc báo vẹm số 351 phần 1 ,ra ngày 16/12/2013 . Được phát trên đài truyền hình Quê Hương.Do 2 chú Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi thực hiện.

[Read More...]


 

Overview

Đọc báo vẹm được phát sóng trên đài truyền hình quê hương , thành phố san jose ,vào mỗi thứ 2 hàng tuần ,và sẽ lên youtube vào thứ 3 của ngày hôm sau.Mời các bạn đón xem trên kênh của chúng tôi.Chương trình đọc báo của nhà nước nhưng qua phân tích trên một góc độ khác ,không kém phần thuyết phục,của 2 chú Hoang Tuấn và Nguyên Khôi.Chương trình không những đem lại tiếng cười cho mọi người mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn tình hình văn hoá chính trị ,giáo dục trong nước
Return to top of page Copyright © 2013 | Đọc Báo Vẹm | Using template Titan | Google